Behöver jag ett negativt PCR-test för att resa?

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad då dessa krav kan uppdateras med väldigt kort varsel. Information om vad som gäller just nu finns på respektive lands regering hemsida. Det är också viktigt att kontrollera vad som gäller för eventuella mellanlandningar.