Jag skrev fel namn på en av resnärerna, går det att ändra?

Om du har skrivit fel namn eller gjort en felstavning kontakta oss snarast på info@flygcity.se. Ibland kan det gå att korrigera i efterhand beroende på respektive flygbolags regler kring det. Reglerna kring namnkorrigeringar är oftast väldigt restriktiva. Om det skulle gå att korrigera tillkommer alltid en administrationsavgift.