Jag skrev fel namn på en av resnärerna, går det att ändra?

Om du har skrivit fel namn eller gjort en felstavning kontakta oss snarast på info@flygcity.se. Ibland kan det gå att korrigera i efterhand beroende på respektive flygbolags regler kring det. Reglerna kring namnkorrigeringar är oftast väldigt restriktiva. Om det skulle gå att korrigera tillkommer alltid en administrationsavgift. 

Fler frågor? Kontakta oss Kontakta oss