Ska jag skriva alla namn enligt passet?

Det är viktigt att samtliga efternamn enligt passet alltid finns med på biljetten.

För resor inom Europa räcker det med ett förnamn på biljetten om inte annat är specificerat vid bokningstillfället.

För resor utanför Europa ska alla namnen vara med på biljetten så som det är skrivit i passet.