Varför har jag inte fått kvitto på min betalning?

Kvitto på betalningen skickas normalt ut inom 5 minuter från att vi har mottagit betalning. Har du inte fått ett kvitto inom 2 timmar kontakta oss snarast på info@flygcity.se.